top of page

Disclaimer

Algemeen

Phatcamp spant zich in om de informatie op haar website(s) zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website(s) van Phatcamp is voor eigen rekening en risico. Phatcamp sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website(s), het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te raadplegen uit. Phatcamp behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Phatcamp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Phatcamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van Phatcamp, aangeboden informatie op de site(s) van Phatcamp. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Phatcamp aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval leveranciers van Phatcamp, aangeboden – informatie op de site(s) van Phatcamp.

Phatcamp behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, ander derden of voorwaarden en/of regelingen van Phatcamp. De website(s) van Phatcamp bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Phatcamp liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Phatcamp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website(s) rust een auteursrecht van Phatcamp. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigde en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Phatcamp.

Privacy

Phatcamp respecteert de privacy van de bezoekers van deze website(s) en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website(s) worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Phatcamp worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan.

Toegang

Phatcamp behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website(s) of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Phatcamp de toegang tot de website(s) monitoren.

bottom of page